Hvad gør livet værd at leve ?
Personlig udvikling er for rigtig mange mennesker blevet en vigtig del af livet. De store spørgsmål, som mange mennesker er optaget af, er i fokus på dette udviklingsforløb.

Livsmening er det indhold, som du giver dit liv. At livet er meningsfuldt vil sige, at du kan se mønstre, formål og sammenhænge i dine aktiviteter og oplevede begivenheder.

Hvert menneske har sin egen måde at håndtere livet på og heldigvis er det noget, som vi hele livet igennem kan blive bedre til. Et vigtigt pejlemærke er dine værdier. Derfor er det vigtigt at du selv vælger dine værdier og antagelser - meningen er, at disse skal bruges til at give livet mening og retning. Dette er landkortet du navigerer efter.

At have en positiv indstilling til livet kan være afgørende. Hvor end du er i dit liv, kan positivitet meget vel være din bedste ressource, når du møder modgang. På kurset arbejder vi med øvelser der styrker din evne til positivitet og trivsel.

Det indre lederskab styrkes ved at identificere de områder i dit liv som har indflydelse på din livskvalitet. Der kan være eksistentielle områder som har brug for din opmærksomhed, da ubalancen ellers bliver for stor. Måske har du overset vigtige områder, som kan berige dit liv, give større tilfredshed og balance. Når man finder større eksistentiel klarhed, bliver det lettere at være nærværende og leve livet meningsfuldt.

Motivation er det centrale omdrejningspunkt for menneskers evne til at udvikle gode livsbetingelser. Vi definerer bl.a. motivation som det enkelte menneskes kontakt med egne værdier, behov, følelser, længsler og mål.

Du vil lære dine indre processer at kende og lære nogle metoder, der kan hjælpe dig til at leve mere inderligt og meningsfuldt.

Du trænes i at fordybe tanker, følelser og handlinger. At kende dig selv i dybden er fundament for sikkerhed, tilfredshed og evnen til at træffe de rigtige beslutninger for et godt liv.

Vi lægger stor vægt på at etablere tryghed og de vækstbetingelser, som er nødvendige for, at du kan bearbejde og udvikle dit liv.

Fokus er at styrke evnen til at leve autentisk og dermed sætte ægte og troværdige fodspor. Forudsætningen er lysten til at være åben for nuet, nærværet og udvikling i fællesskab.
Med fokus på det der er vigtigst, udtrykkes attraktive mål, træffes bedre beslutninger, opdages nye muligheder der skaber interessant læring og udvikling, ofte langt hurtigere end forventet.

 • Et samarbejde med en coach styrker evnen til at leve det liv du ønsker dig:
  ved at tydeliggøre værdier og antagelser
  ved at identificere mål, motiver og præstationer
  ved at identificere personlige styrker og overvinde forhindringer
  ved at formulere og forfølge drømme, visioner og mål
  ved at udfordre din forestillingsevne
  ved at ændre negative tankemønstre til positive tanker
  ved at gøre ubevidste potentialer/styrker til aktive ressourcer
  ved at fokusere på muligheder og løsninger frem for begrænsninger og problemer
  ved at anerkende dig selv, dine valg og fravalg
  ved at du lærer dig selv bedre at kende i dybden, får du skabt et fundament, der giver sikkerhed i forhold til at træffe de rigtige beslutninger for et godt liv.

Privat og professionelt vil du opdage at konflikter, samarbejde og dine relationer forandres efter du har fuldført et coachingforløb. Du udvikler din evne til at være nærværende og opøver en fin fornemmelse for nuets muligheder.

Privatliv
Privatliv
Hvor vil du hen med dit liv?
Er du gået i stå med dit liv?
Er der problemer på hjemmefronten?
Er du ved at miste overblikket på jobbet?


Hvad er konsekvensen af dette?


Kan du nikke genkendende til nogle af disse problemer, eller har du andre problemer, du ikke kan overkomme? Mange mennesker oplever personlige kriser eller problemer, de ikke ved, hvordan de skal håndtere. Disse fylder meget og påvirker mange dele af ens liv og dagligdag. Derfor er de vigtige at overvinde og komme styrket ud af, og det er vigtigt mentalt at kunne overkomme og bearbejde problemerne.

Hvis du føler, du er ved at miste overblikket på jobbet eller i livet generelt, så kan jeg hjælpe dig med at konkretisere de problemstillinger, der skal tages hånd om. Mange tænker på alt for mange forskellige ting, som forstyrrer deres liv på en negativ måde. Spredehaglene skal pilles ud af geværet, så fokus kan rettes mod de ting, der kan skabe en positiv udvikling.

Det kan også være, du har et helt konkret problem, som du sagtens selv kan få øje på, men det betyder ikke nødvendigvis, at man selv kan overvinde dem. Hvis du/I har problemer med kommunikationen på hjemmefronten, kan jeg give dig/jer nogle værktøjer, som kan hjælpe med at fjerne de problemer, som den haltende kommunikation medfører.

Det kan også være, du er træt af et hårdt singleliv og gerne vil finde en, du kan dele oplevelser og/eller liv med. Jeg kan også hjælpe dig med at ændre dine tankebaner omkring fobier, så du bedre kan håndtere dem, når du står over for dem.