Oplysningerne, vi kommer i besiddelse af fra dig som kunde, er underlagt tavshedspligten.

Dvs. det du fortæller os, har vi ansvar for bliver fortroligt mellem dig og os.

Alle vores konsulenter er således underlagt denne tavshedspligt.

I vores arbejde med unge under 18 år skal jeg gøre opmærksom på følgende: Almindelige borgeres underretningspligt jf. Servicelovens §154; ”Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrene eller anden opdragers side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare har pligt til at underrette kommunen.”

Loven forpligter således ikke kun offentlige ansatte til at underrette socialforvaltningen, men alle, dvs. naboer, kammeraters forældre osv. – som der får kendskab til at et barn eller en ung, der lever under forhold, der bringer barnets/den unges sundhed eller udvikling i fare (seksuelle overgreb, mishandling, omsorgssvigt hvis forældrene f.eks. har misbrug etc.).