Mentaltræning
Dine drømmeresultater kan du opnå ved at have de rette tanker og følelser.

Mind And Coach kan hjælpe med at opretholde træningsglæden samt den langsigtede motivation for at nå dine opsatte mål.

Mind And Coach kan hjælpe dig med til både at være dygtig til træning samtidig med at have den rette psyke til, når det gælder.

Udover direkte sports-/præstationsrelateret præstationer kan mentaltræning bruges til at styrke din evne til at håndtere (andre) svære situationer, bevare fokus samt ro under pres, det er selvtillidsstyrkende, håndtering af forventningspres, kropskontrol, få større hverdagsoverskud med meget mere.

Med mentaltræning kan du tage kontrollen for derigennem at skabe de oplevelser samt resultater, som du inderst inde ønsker – og du har valgt at bruge din psyke aktivt til at opnå det.


Når du vælger Mind And Coach, får du en bred vifte af mentaltræningsværktøjer.
Vi bruger forskellige elementer i mentaltræningen, som kommer både fra mindfulness, visualisering, coaching og hvordan kroppen influere på psyken. Du vil derfor få muligheden for at afprøve disse forskellige elementer, når du har valgt os som din mentaltræningspartner.

Mentaltræning fra Mind And Coach hjælper dig til at få det rette udbytte af din indsats uanset årsagen til dine udfordringer.

Vær tilstede i rette tilstand
At være tilstede i rette tilstand handler om at være i Zonen, som er tilstanden, der gør dig i stand at præstere det bedste, du overhovedet kan. Du vil kunne stabilisere dit høje niveau ved hjælp af mentaltræning hos Mind And Coach. Mindfulness er en af redskaberne til at opnå at være i den rette tilstand.
For at opnå større kropslig følelse og dermed en bedre udførelse af bevægelser har vi udviklet nogle metoder. De er i første omgang udviklet til hundesport og fodbold, og kan uden problemer tilpasses andre sportsgrene.

Højne motivationen og resultater ved hjælp af visualisering
Din forberedelse og motivation kan højnes ved hjælp af visualisering, hvor du igen og igen visualiserer din bedste præstation, inden du går derud. Dermed er hjernen forberedt på, hvad du skal ud og præstere.

Mentaltræning – for hvem ?
Mentaltræning er for udøvere af præstationer uanset om det er sport – og uanset hvilket niveau - eller arbejde. Mentaltræning bruges når du ønsker at kombinere din egen kompetence i dit ”fag” med en psyke på højt niveau.

Mentaltræning har virkning, både når man starter før og efter der er opstået et problem – dog med kortere forløb, når man sideløbende bruger mentaltræning.

Mind And Coach kan hjælpe dig med at opnå det du gerne vil, uanset hvilken situation du står i – og uanset din aldersgruppe (fra ca. 10 år).

Det bliver bedre for dig/jer, jo hurtigere vi kommer i gang, så kontakt os endelig.