Coaching
Coaching er en særlig måde at føre en samtale på, hvor fokuspersonen forpligtiger sig til en dialog omkring en defineret problemstilling og et mål.

Coachens hovedopgave er at gå på opdagelse i fokuspersonens forestillinger om vejen til målet.

Coaching er en målrettet og bevidstgørende dialog og tillige en motiverende arbejdsform, hvor det drejer sig om at udvikle personens/gruppens faglige og personlige potentiale ud fra egne forudsætninger.

Coaching praktiseres som individuel- eller gruppe/teamcoaching.

Individuel/personlig coaching er en mulighed for mennesker der ønsker at styrke det personlige lederskab, udvikle sig professionelt fx som leder, medarbejder eller selvstændig, ved at skabe bevidsthed om uudnyttede ressourcer og potentialer.

Gruppe/teamcoaching er en mulighed for teams der ønsker, at finde det bedste frem i sig selv, at styrke samarbejdet og derved lykkes med de opgaver man har påtaget sig.

Coachens fornemste opgave er at få skabt bevidsthed, fokus og ansvar i den coachede.

Nye udfordringer i samfundet, på jobbet og i fritiden kræver nye måder at lære og udvikle sig på. I idrættens verden har man med succes de sidste 25 år anvendt coaching til forbedring af allerede fremragende præstationer.

Coachen udviklede sig fra at være eksperten, der påpegede fejl og gav instrukser, til en kærlig støtte der med menneskelig, psykologisk og professionel indsigt kunne inspirere, provokere, opmuntre og støtte den enkelte sportsudøvers særlige og unikke talent.

Gennem de senere år har det vist sig, at coaching er meget velegnet som metode til at skabe bevidsthed, kompetenceudvikling og læring samt at det er anvendeligt i stadig større udstrækning i mange brancher, organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Coaching er velegnet til
• at fremme læring og kompetenceudvikling
• at skabe bevidsthed
• at styrke og udvikle teamsamarbejde
• at effektivisere teamsamarbejde
• at styrke det personlige lederskab
• at fremme effekten af strategisk planlægning
• at afklare bevidsthed og parathed i forbindelse med delegering af ansvar og kompetence
• at bidrage til planlægning af karriere
• at afklare fordele og ulemper ved forandringer
• at fremme personlig udvikling
• at afklare personlige udfordringer
• at afklare dit parforhold
• at afklare dit personlige syn på dig selv
• coaching kan bruges til afklaring af stort set alt, bare du kan sætte ord på opgaven
• at du opnår en klarhed og positiv indgangsvinkel til opgaven

Coaching er ikke terapi, men et effektivt værktøj, der er rettet mod nutiden og fremtidige mål.

Coaching sammensætter det bedste fra psykologiens verden med menneskekundskab, forretningsforståelse, spiritualitet og filosofi og tilbyder dig en effektiv vej til det liv, du ønsker.