Sportscoaching
Målet med personlig coaching, er at få dig (idrætsudøver, træner/instruktør) til at definer dit mål eller dine mål, herefter vil vi i samarbejde finde frem til delmål, strategier og derefter sætte handling på.

Der arbejdes med dine visioner, værdier og overbevisninger. At skabe synliggørelse for dig, om det er muligt og hvad der kræves for at du kan opnå dit eller dine mål.
At skabe motivation og gejst til at du når dit eller dine mål.

Du vil få forskellige værktøjer der kan være med til at hjælpe dig.
Din coach vil støtte dig, motivere dig samt være din sparrings partner.


Som idrætsudøver står du over for den udfordring at du meget ofte skal præstere. Der er konstante krav fra omverdenen eller fra dig selv til at du skal levere resultater på et vist niveau.

Hvis du gerne vil nå dine mål, kræver det at du er på toppen til træning såvel som på kampdagen. De allerfleste udøvere er stødt på situationer, hvor motivationen manglede, koncentrationen svigtede eller at selvtilliden var i bund. Hvis du arbejder med mental træning lige fod med resten af din træning kan du rykke dig langt!

Nogle helt almindelige udfordringer kan være at…
• Skabe stabile resultater
• Toppe på de rette tidspunkter
• Motivation til at træne
• Tro på at lykkedes
• Mål og planlægning
• Skabe det rette konkurrencefokus
Myter om sportscoaching
• Mental træning er kun for spillere og hold i krise. Her er der en tendens til at vi først gør noget når der opstår problemer. Derimod er vejen mod succes meget kortere, hvis du arbejder med den mentale side af spillet på samme måde som resten af din træning. Det er noget der skal foregå løbende.

• Mental træning er kun for spillere med svag psyke. Nej, du har altid mulighed for at forbedre dig. Det handler kort og godt om at komme fra A til B på den mest effektive måde. Så lang tid du har mål, har du brug for at arbejde med din mentale styrke.

• Mental træning er kun for eliten. Også dette er en fejlagtig myte. Det er rigtigt at der muligvis står mere på spil for udøvere og trænere inden for eliteidrætten, men alle andre kan opnå langt større kvalitet og dermed glæde ved deres sport, når de bevidst arbejder med mentaltræning.